U susret portfoliju

Prema Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (“Službeni glasnik RS” broj 13, od 24. februara 2012. godine, čl. 20), predviđena je zakonska obaveza izrade portfolija i plana profesionalnog razvoja nastavnika. Od marta 2014 godine svaki nastavnik je u obavezi da ima svoj portfolio.

e portfolio

Na ovom mestu pokušaću da, u šumi raznoraznih teorijskih i praktičnih objašnjenja vezanih za ovu temu, nađem ”najkraći put” i ukratko sistematizujem sve neophodne podatke vezane za izradu portfolija :)

Zašto treba da imate portfolio?

Osim ispunjavanja zakonske obaveze portfolio možete koristiti i :
– za ličnu promociju
– prilikom konkurisanja za posao
– za napredovanje u karijeri
– prilikom spoljašnje evaluacije

Šta je portfolio profesionalnog razvoja nastavnika ?

To je zbirka dokumenata i radova koji opisuju i prikazuju njegov proces napredovanja, razvoj i postignuća tokom vremena. Na taj način nastavnik predstavlja svoj rad, znanje i veštine.
Papirni portfolio je, razvojem tehnologije, zamenjen elektronskim tzv. e- portfolijom koji možete smestiti na vaš računar ili ga objaviti na internet mreži i učiniti javnim (webfolio). Izgled i organizaciju vašeg e-portofolija možete značajno obogatiti korišćenjem različitih aplikacija i veb-alata.

Šta treba da sadrži portfolio?
(Prema izvoru iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja)
1. Naslovnu stranu sa osnovnim podacima za kontakt (ime, prezime, telefon, mail adresa)

2. Kratak sadržaj za lakše snalaženje.

3. Radnu biografiju koja sadrži ključne podatke o nastavniku, pregled njegovog obrazovanja, radnog iskustva i postignuća.

4. Ličnu profesionalnu filozofiju – esej koji prikazuje osnove na kojima se zasniva profesionalni rad nastavnika. U ovom eseju je potrebno opisati sledeće:
– kako radim i koji je moj dominantni stil rada,
– koje oblike rada najčešće koristim i zašto,
– koje ciljeve postavljam i koje metode najčešće koristim,
– kako se to što radim odražava na učenike sa osvrtom na sopstvene kompetencije

5. Procenu/evaluaciju ( samoprocenu i spoljašnju procenu efekata rada)

6. Priloge kojima dokazujete, prikazujete, dokumetujute i ilustrujete sve što ste naveli u prethodnim tačkama.

Kako bi sve ovo praktično trebalo da izgleda možete pogledati na sledećim primerima:
– za one sa skromnim informatičkim znanjem (preuzmite obrazac i popunite)
http://nasaucionica.wordpress.com/nastavnici/profesionalni-portfolio/
http://ruzicavukelic.wordpress.com/за-учитеље/портфолио/е-портфолио/
Obrazac možete preuzeti ovde.

– za one naprednije koji su ovladali korišćenjem veb-alata i aplikacija ( možete koristiti WordPress, OneNote (deo MS Office paketa), PBworks i mnoge druge)
http://ljiljanapejcic.blogspot.com/
http://natasa.snack.ws/
Lični profesionalni portfolio – Slavica Pokornić
http://mmimi78.wordpress.com/

Na kraju vam želim srećno i uspešno kreiranje vašeg portfolija jer, kako kaže izreka, ”što se mora nije teško”  :)

Prilikom pisanja ovog članka koristila sam sledeće izvore:

http://onlineobuka.wordpress.com/ict-u-nastavi/e-portfolio/

http://www.srce.unizg.hr/fileadmin/Srce/proizvodi_usluge/obrazovanje/CEU/e-portfolio/Prirucnik_E-portfolio_kao_nastavna_aktivnost.pdf

My portfolio

Advertisements