НОВИ ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ПРАВИЛНИК

Advertisements

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ РАДОМ ЈЕ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА, ЗАПОСЛЕНИХ СА ПУНИМ ИЛИ НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ РАДОМ ЈЕ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА, ЗАПОСЛЕНИХ СА ПУНИМ ИЛИ НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

Think about this…

Заиста волим да читам текстове са блога који се зове „Клотфркет“ и најчешће их и линкујем на Биолошком блогу, јер верујем да добри текстови треба да се деле. Верујем ја и да лоши текстови, додуше понекад, треба да се деле, али на овом блогу текстови су добри. То не значи и да сам увек сагласан […]

via Најбољи, а наставници — Из пера једног наставника