Vowels clip

Just enjoy!

Vowels on Vimeo

Advertisements

Učenje

Većini đaka je učenje problem, napor, smaranje i što je najgore, dugo traje.
Mnogima je škola dosadna i povezuju je sa učenjem. Ali, ako su školski sistem i nastava organizovani tako da učenicima nisu zanimljivi, učenje kao proces saznavanja i obogaćivanja sebe može biti vrlo privlačno. Važno je da imamo dobru motivaciju, bitno da je to jednostavna želja za upoznavanjem sveta oko nas, ili učenje možemo dobro da unovčimo.
Ko ne bi voleo da uči brzo i efikasno, da uči i ima puno vremena za druge stvari? Ali, nažalost, učenje zahteva puno energije, ličnog angažovanja i vremena. Ipak dobro je držati se određenih pravila koja u većini slučajeva pomažu, pa ako želiš proveri ih na sebi.

1. Slušaj dobro šta se priča na času

2. Hvataj beleške na svoj način

3. Kod kuće pročitaj novu lekciju iz knjige istog dana kada je predavana
4. Kada odlučiš da učiš, ne kreći odmah na čitanje i ponavljanje. 

 5. Pitaj se šta treba da naučiš

6. Uči deo po deo. 

 7. Tekst podvlači na svoj način

8. Obavezno razjasni sve termine i činjenice

9. Preslišavaj se ponavljajući suštinu lekcije

10. Ukoliko imaš mogućnosti pročitaj i iz nekog drugog izvora o istoj stvari 

11. Rasporedi učenje.

 12. I na kraju, ono što bi većina učenika najradije preskočila –  jednom naučeno gradivo treba redovno obnavljati.